Muškársky klub Potočník

sme občianske združenie, ktoré združuje rybárov z okolia Žiliny so záujmom o lov rýb na umelú mušku.

Preteky

Každoročne organizujeme preteky v love rýb na umelú mušku.

Viazanie mušiek

V mesiacoch február - marec sa stretávame na viazaní umelých mušiek.

Práca s mládežou

Naši juniori súťažia v juniorskej muškárskej lige, ktorú organizuje SZŠR.

Čisté vodné toky

Pod záštitou MsO SRZ Žilina organizujeme brigády čistenia okolia vodných tokov.

Kontakt

Adresa

Klub Potočník
MsO SRZ
Juraja Závodského 9
010 04 Žilina 4

IBAN: SK96 0200 0000 0000 7723 2432

IČO: 31928218

stanovy o. z.

Email